Palvelut yrityksille

Palvelut yrityksille

Tilavisio Palvelut Yrityksille

Opiskelujen vuoksi palvelut yrityksille ovat tauolla.

 

Tila- ja sisustussuunnittelua yli 10 vuoden kokemuksella

Tilavisio suunnittelee kokonaisvaltaisesti edustavan yritysilmeen toimitiloihin huomioiden yrityksen graafisen ilmeen ja värimaailman.
Suunnittelukohteita ovat mm: Toimistot, vastaanotto-/asiakaspalvelupisteet, neuvottelutilat, asiakaspapalvelutiskit, kahvilat ja sauna-/virkistystilat ja taukotilat.
Suunnitelmien lisäksi hoituvat tarvittaessa tarjouspyynnöt, työn valvonta ja asiakkaan edun valvonta. Tilavisio tilaa tarvittaessa tuotteet kalusteista
viherkasveihin ja toimistotarvikkeisiin ja on mukana suunnitelmien toteutuksessa yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa.

Asiakaslähtöistä suunnittelua

Tilavisio suunnittelee tiloja asiakaslähtöisesti. Asiakaslähtöinen suunnittelu alkaa siitä, mitä tilassa pitää olla, jotta se palvelee mahdollisimman hyvin asiakkaita ja työntekijöitä eri tilanteissa ja tukee työn tuottavuutta. Samalla mietitään myös miten asiakas tai sidosryhmät kokevat tilan. Tukeeko tila yrityksen imagoa ja työtapoja. Tilauudistuksen alussa on hyvä myös pohtia onko työtapoja aika muuttaa.

Tilavisio Palvelut Yrityksille

3D-mallinnos

Tilavisio tekee sisätilojen 3D-mallinnoksia, jotka auttavat hahmottamaan tilamuutoksia ja kokonaisuuksia.
Visualisoinnit helpottavat päätöksenteossa ja ovat apuna mm. kokouksissa ja työmaapalavereissa.

Yritysilmeen päivittäminen

Tilavisio päivittää yrityksille myös kokonaisuuteen sopivan graafisen ilmeen ja värimaailman aina käyntikorteista ikkunateippauksiin 20 vuoden mainostoimistokokemuksella.
Yrityksille on etua, kun sisustussuunnittelun ja yritysilmeen suunnittelun saa tilattua saman katon alta.
Tilavisio suunnittelee logoja, esitteitä, käyntikortteja sekä sisustuksiin sopivia elementtejä yrityksen graafisen ohjeiston mukaan tai uutta luoden. 
>> katso esimerkkejä